Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Trước tiên tại mục liên hệ trên lloseweight.com Thảo cần ghi chú với mọi người:

  • + Trên lloseweight.com Thảo không can thiệp hay thỏa thuận gì với mọi người, nên khi mọi người liên hệ trên lloseweight.com với mục đích này xin phép Thảo sẽ im lặng không phản hồi. Các câu hỏi sẽ bị im lặng ví dụ như: Giúp tôi giảm cân, xin bạn liệu trình giảm cân 1 tháng, tôi giảm cân mà không thành tư vấn giúp tôi với, …
  • + Trên lloseweight.com Thảo sẽ tiếp nhận liên hệ góp ý về nội dung, chẳng hạn như: Tôi thấy trên bài viết … có đăng tải … tôi thấy nó sơ sài còn thiếu nên dẫn đến nhiều người dùng sai mà ngược lại bị tăng cân, mong muốn trên lloseweight.com Thảo sửa đổi thêm các phần nội dung … để có bài viết hữu ích hơn cho bạn đọc tham khảo.

Thông tin liên hệ:

  • + Qua Facebook:

1/ https://www.facebook.com/lloseweight

2/ https://www.facebook.com/buithithao150592

  • + Bạn có tài khoản Twitter

1/ https://twitter.com/buithao17643160

  • + Bạn có thể nhắn qua gmail:

1/ lloseweight.com@gmail.com

2/ buithao150592@gmail.com

Xin cảm ơn vì lần ghé thăm của bạn!

Cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 11 năm 2020 lúc 08:35